សម្អាតឡានជាន់ទី ២ ប្រកាសរថយន្តដឹកទំនិញ

  • Clear Floor 2 Post Car Lift

    សម្អាតឡានជាន់ទី ២ ប្រកាសរថយន្តដឹកទំនិញ

    ការលើកចានជាន់ទី ២ គឺជាផ្នែកមួយនៃឧស្សាហកម្មឈានមុខគេក្នុងចំណោមឧបករណ៍ថែរក្សាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ទុយោធារាសាស្ត្រនិងខ្សែស្មើររត់ឆ្លងកាត់ជាន់ហើយត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយបន្ទះពេជ្រពេជ្ររាងពងក្រពើបន្ទះដែកមានកំពស់ប្រហែល ១ អ៊ីញក្នុងការលើកទ្រនាប់បាត (ជាន់ចាន) ។