តារាងលើកកន្ត្រៃក្រឡុក

  • Roller Scissor Lift Table

    តារាងលើកកន្ត្រៃក្រឡុក

    យើងបានបន្ថែមវេទិការំកិលទៅនឹងវេទិការកន្ត្រៃថេរដើម្បីឱ្យវាសមស្របសម្រាប់ការងារខ្សែការជួបប្រជុំគ្នានិងឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ ជាការពិតបន្ថែមពីលើនេះយើងទទួលយកតុនិងទំហំដែលបានប្តូរតាមបំណង។