ការលើកទំនិញបញ្ឈរពីរផ្លូវ

  • រទេះរុញទំនិញបញ្ឈរពីរ តម្លៃសមរម្យ

    រទេះរុញទំនិញបញ្ឈរពីរ តម្លៃសមរម្យ

    ការលើកទំនិញបញ្ឈរពីរអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមតម្រូវការជាក់លាក់ពីអតិថិជន ទំហំវេទិកា សមត្ថភាព និងកម្ពស់វេទិកាអតិបរមាអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អ្នក។ប៉ុន្តែ​ទំហំ​វេទិកា​មិន​អាច​ធំ​បាន​ទេ ព្រោះ​មាន​តែ​ផ្លូវ​ដែក​ពីរ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ជួសជុល​វេទិកា។​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​វេទិកា​ធំ....

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង