រថយន្ដពន្លត់អគ្គិភ័យបាញ់ទឹក

  • Water Tank Fire Fighting Truck

    រថយន្ដពន្លត់អគ្គិភ័យបាញ់ទឹក

    រថយន្ដពន្លត់អគ្គីភ័យធុងទឹករបស់យើងត្រូវបានកែប្រែជាមួយនឹងតួដុងហ្វេង EQ1041DJ3BDC ។ យាននេះមានពីរផ្នែកគឺផ្នែកផ្ទុកអ្នកដំណើរនិងតួរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ។ បន្ទប់ដឹកអ្នកដំណើរជាជួរពីរជាន់ដើមនិងអាចផ្ទុកមនុស្សបាន ២ + ៣ នាក់។ ឡានមានរចនាសម្ព័ន្ធធុងខាងក្នុង។