វេទិកាការងារអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់

  • High Configuration Dual Mast Aluminum Aerial Work Platform

    វេទិកាការងារអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់

    ការតំរែតំរង់ខ្ពស់ពីរអេមអាលុយមីញ៉ូមស្ទ្រីមផ្លេវេនការងារមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនដូចជា៖ មុខងាររាំងស្ទះ Outrigger ចំនួន ៤ មុខងារកុងតាក់មរណភាពសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅពេលប្រតិបត្តិការថាមពល AC នៅលើវេទិកាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អគ្គិសនីស៊ីឡាំងទប់សន្ទះមុខងារប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះប្រហោងខ្នាតតូចសម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការបើកបរ។ ។