រថយន្តប្រតិបត្តិការរយៈកំពស់ខ្ពស់។

  • រថយន្តប្រតិបត្តិការរយៈកំពស់ខ្ពស់។

    រថយន្តប្រតិបត្តិការរយៈកំពស់ខ្ពស់។

    យានជំនិះប្រតិបត្តិការរយៈកម្ពស់ខ្ពស់មានអត្ថប្រយោជន៍ដែលឧបករណ៍ការងារពីលើអាកាសផ្សេងទៀតមិនអាចប្រៀបធៀបបាន ពោលគឺវាអាចធ្វើប្រតិបត្តិការចម្ងាយឆ្ងាយ និងចល័តបានយ៉ាងប្រសើរ ដោយផ្លាស់ទីពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយទៀត ឬសូម្បីតែប្រទេសមួយ។វាមានទីតាំងដែលមិនអាចជំនួសបានក្នុងប្រតិបត្តិការក្រុង។

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង