តារាងលើកកន្ត្រៃរណ្តៅ

  • តារាងលើកកន្ត្រៃរណ្តៅ

    តារាងលើកកន្ត្រៃរណ្តៅ

    តារាងលើកកន្ត្រៃផ្ទុកក្នុងរណ្តៅ ត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីផ្ទុកទំនិញនៅលើឡាន បន្ទាប់ពីដំឡើងវេទិកាចូលទៅក្នុងរណ្តៅ។នៅពេលនេះតារាងនិងដីស្ថិតនៅលើកម្រិតដូចគ្នា។បន្ទាប់​ពី​ទំនិញ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ទៅ​វេទិកា​លើក​វេទិកា​ឡើង​លើ​បន្ទាប់​មក​យើង​អាច​ផ្លាស់ទី​ទំនិញ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ឡាន​បាន។

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង