តារាងលើកកន្ត្រៃបួន

  • តារាងលើកកន្ត្រៃបួន

    តារាងលើកកន្ត្រៃបួន

    តុលើកកន្ត្រៃទាំងបួន ភាគច្រើនប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញពីជាន់ទីមួយទៅជាន់ទីពីរ។មូលហេតុ អតិថិជនមួយចំនួនមានទំហំកំណត់ ហើយមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំឡើងជណ្តើរយន្ត ឬលើកទំនិញ។អ្នកអាចជ្រើសរើសតារាងលើកកន្ត្រៃទាំងបួនជំនួសឱ្យជណ្តើរយន្ត។

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង