តំរឹមសំរាប់ចតចល័ត

  • Mobile Dock Ramp

    តំរឹមសំរាប់ចតចល័ត

    សមត្ថភាពផ្ទុក: 6 ~ 15ton.Offer សេវាកម្មប្តូរតាមបំណង។ ទំហំនៃវេទិកា: ១១០០ * ២០០០ មមឬ ១១០០ * ២៥០០ មម។ ផ្តល់ជូនសេវាកម្មតាមតម្រូវការ។ សន្ទះបិទបើកប្រេង៖ វាអាចការពារសម្ពាធខ្ពស់នៅពេលម៉ាស៊ីនឡើង។ លៃតម្រូវសម្ពាធ។ សន្ទះបិទបើកបន្ទាន់៖ វាអាចធ្លាក់ចុះនៅពេលអ្នកជួបអាសន្នឬបិទចរន្តអគ្គិសនី។