តារាងលើកកន្ត្រៃតែមួយ

  • Single Scissor Lift Table

    តារាងលើកកន្ត្រៃតែមួយ

    តារាងលើកកន្ត្រៃថេរត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងប្រតិបត្តិការឃ្លាំងឃ្លាំងខ្សែបង្គុំនិងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។ ទំហំវេទិកាសមត្ថភាពផ្ទុកកម្ពស់វេទិកា។ ល។ អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង។ គ្រឿងបន្លាស់ស្រេចចិត្តដូចជាចំណុចទាញបញ្ជាពីចម្ងាយអាចត្រូវបានផ្តល់ជូន។