កញ្ចក់ខ្វះចន្លោះ Lifter

  • Vacuum Glass Lifter

    កញ្ចក់ខ្វះចន្លោះ Lifter

    ឧបករណ៍បញ្ចោញកញ្ចក់ខ្វះចន្លោះរបស់យើងត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការតំឡើងនិងគ្រប់គ្រងកញ្ចក់ប៉ុន្តែមិនដូចអ្នកផលិតផ្សេងទៀតទេយើងអាចស្រូបយកវត្ថុធាតុផ្សេងៗដោយជំនួសពែងបឺត។ ប្រសិនបើពែងបឺតអេប៉ុងត្រូវបានជំនួសពួកគេអាចស្រូបយកបន្ទះឈើស៊ីម៉ងត៍និងបន្ទះដែក។ ។