តារាងលើកកន្ត្រៃបី

  • តារាងលើកកន្ត្រៃបី

    តារាងលើកកន្ត្រៃបី

    កម្ពស់ការងាររបស់តុលើកកន្ត្រៃបីគឺខ្ពស់ជាងតារាងលើកកន្ត្រៃពីរដង។វាអាចឡើងដល់កម្ពស់វេទិកា 3000mm ហើយបន្ទុកអតិបរមាអាចឡើងដល់ 2000kg ដែលពិតជាធ្វើឱ្យកិច្ចការដោះស្រាយសម្ភារៈមួយចំនួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងងាយស្រួល។

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង