តារាងលើកកន្ត្រៃផ្ទាល់ខ្លួន

  • តារាងលើកកន្ត្រៃផ្ទាល់ខ្លួន

    តារាងលើកកន្ត្រៃផ្ទាល់ខ្លួន

    អាស្រ័យលើតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាពីអតិថិជនរបស់យើង យើងអាចផ្តល់ជូននូវការរចនាផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់តុលើកកន្ត្រៃរបស់យើង ដែលអាចធ្វើឱ្យការងារកាន់តែងាយស្រួល និងគ្មានការភាន់ច្រឡំ។ ល្អបំផុតយើងអាចធ្វើទំហំវេទិកាផ្ទាល់ខ្លួនធំជាង 6 * 5m ដែលមានសមត្ថភាពលើសពី 20 តោន។

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង