លើកចតរថយន្តចំនួនបួនលើក

  • Four Post Parking Lift

    លើកចតរថយន្តចំនួនបួនលើក

    ចំណតរថយន្តជណ្តើរយន្ត ៤ គ្រឿងគឺជាការលើករថយន្តដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតក្នុងចំណោមអតិថិជន។ វាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឧបករណ៍ចតរថយន្តវ៉េតដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអគ្គិសនី។ វាត្រូវបានជំរុញដោយស្ថានីយ៍បូមធារាសាស្ត្រ។ ការលើកចំណតបែបនេះគឺសមរម្យសម្រាប់ទាំងឡានធុនស្រាលនិងឡានធុនធ្ងន់។