លើកឡានចតពីរលើក

  • Two Post Parking Lift

    លើកឡានចតពីរលើក

    បញ្ហារថយន្តដឹកទំនិញធារាសាស្ត្រ Post ប្រើវិធីសាស្រ្តបើកបរធារាសាស្ត្រទិន្នផលប្រេងបូមធារាសាស្ត្រជំរុញឱ្យស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រជំរុញក្តារវេចខ្ចប់រថយន្តឡើងលើចុះក្រោមសម្រេចគោលបំណងចតរថយន្ត។ អាចចូលឬចេញ