កែវ Suif Cup Lifter

  • Glass Suction Cup Lifter

    កែវ Suif Cup Lifter

    ប្រដាប់បឺតកែវប្រភេទ DXGL-HD ត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការតំឡើងនិងដោះស្រាយបន្ទះកញ្ចក់។ វាមានរាងកាយស្រាលជាងមុនហើយដំណើរការបានល្អនៅក្នុងតំបន់ធ្វើការតូចចង្អៀត។ មានជំរើសច្រើនក្នុងការផ្ទុករវាងម៉ូដែលផ្សេងៗគ្នាដែលអាចបំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជនបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។